Territori
Viticultors de l'Anoia

Durant segles i fins a principis del segle XX, l'Anoia va ser una terra dedicada majoritàriament al monocultiu vitícola, quelcom equiparable a altres zones com el Bages i el Penedès.

En el cas de la Torre de Claramunt, on ens trobem, el 84% de la terra cultivada era vinya.
Pla de Morei neix per a tornar a posicionar l'Anoia com a territori de llarga tradició vitivinícola i impulsar el seu coneixement i la seva reimplantació a la zona.

La finca és plena de racons com els marges i les barraques de pedra seca que són testimoni d'aquest llegat vitícola.