Biodiversitat
Preservar l'ecosistema

Seguint amb l'aposta de ser productors pioners en el camp de l'ecologia, Pla de Morei ha iniciat un estudi de preservació de la biodiversitat de la finca. Aquest estudi intentarà extreure conclusions per tal de realitzar tractaments amb paràmetres sostenibles per a preservar la flora i la fauna que formen part de l'ecosistema de Pla de Morei.