Termes i Condicions

Termes i Condicions d’us www.plademorei.com

Organitzador
La web “www.plademorei.com” és un servei ofert per Pla de Morei SL (d’ara endavant referenciada com “L’Organitzador”) amb domicili en C/Amador Romaní, 27, Capellades, Barcelona. Pot contactar amb ella en l’adreça postal indicada, així com en el telèfon +34 931 31 34 54 i/o en el correu electrònic plademorei@plademorei.com.

“L’Organitzador” duu a terme la prestació d’aquest servei d’acord amb les següents condicions, aplicables exclusivament al servei ofert a través de la web “www.plademorei.com” (d’ara endavant “LA WEB”). Qualsevol altre canal de comercialització o difusió pot implicar canvis respecte d’aquestes condicions

1-Descripció del Servei

“LA WEB” ofereix un servei d’informació comercial i de venda de productes i serveis elaborats per Pla de Morei.
Per això, si bé l’accés a la web és lliure i una part dels seus productes són aptes per a la seva adquisició fins i tot per menors, “L’Organitzador” exclou com a usuaris registrats i clients a persones que no tinguin plena capacitat per a contractar i/o no posseeixin majoria d’edat o edat legal suficient per a la compra o consum de begudes alcohòliques. Si, per qualsevol motiu, considera que aquesta exclusió li suposa un perjudici injustificat, si us plau posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant els senyals indicats en el punt anterior.

2-Funcionament del servei

“LA WEB” permet el seu accés de manera lliure i gratuïta (més enllà dels costos derivats, si escau, de l’accés a Internet), sense necessitat de facilitarcap contraprestació. De manera opcional, els usuaris poden procedir, prèvia expressa acceptació de les presents Condicions d’Ús, a convertir-se en usuaris registrats.

3-Mecànica del Servei
Amb l’adquisició de la condició d’usuari registrat, el visitant, conforme a les presents condicions i a la política de privacitat, podrà rebre, sense cap contraprestació, informació de caràcter comercial i ofertes entorn dels productes comercialitzats en “LA WEB”.

Així mateix, des de llavors i en qualsevol moment, a través de “LA WEB” (o altres canals) podrà adquirir els productes que triï mitjançant la interacció amb “LA WEB”, amb indicació en tot moment del producte seleccionat, el nombre d’unitats triades i el seu preu unitari, mostrant-se finalment el conjunt d’elements seleccionats, el preu unitari i total, amb inclusió i desglossament dels impostos que corresponguin, els eventuals càrrecs derivats del transport i/o del mètode de pagament triat, així com els descomptes o bonificacions que s’haguessin aplicat i una informació de caràcter informatiu i aproximat sobre el termini de lliurament.

Per a això, és possible que se sol·liciti un conjunt de dades vinculades a la persona física/jurídica contractant, la seva adreça de facturació/lliura, opcions vinculades al lliurament/envio/recollida del demanat/mitjans de pagament o altres aspectes sempre vinculats amb el producte/servei contractat.
Les dades seran tractades d’acord amb la política de privacitat existent.

Tota comanda realitzada serà confirmada i acreditada mitjançant un correu electrònic que s’enviarà al comprador.
En tot cas, per a procedir al pagament de qualsevol producte, el client haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que es mostrin en la pàgina corresponent o en les comunicacions comercials que sobre aquest tema es realitzin. El pagament del preu dels productes i/o serveis només podrà realitzar-se mitjançant les targetes de crèdit o dèbit o altres formes de pagament que a cada moment s’indiquin. Aquests mitjans de pagament estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emissores, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no es podrà continuar amb el procediment de compra iniciat, quedant automàticament cancel·lat la comanda, i entenent-se no realitzada la compra o contractació del producte i/o servei.

El càrrec del preu dels productes i/o serveis específics, dels costos del servei d’enviament –en el seu cas-, així com de qualssevol impostos que resultin d’aplicació, es farà en el moment de formalitzar la comanda.

Com a sistema de pagament electrònic, “L’Organitzador” té instal·lada una passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades a “L’Organitzador” a aquest efecte són encriptades per a garantir la màxima seguretat dels mateixos i s’allotgen en un servidor segur certificat segons el protocol “Secure Socket Layer“. En cap cas s’emmagatzemaran les dades de targetes bancàries en els fitxers de “L’Organitzador”, sinó, en el seu cas i als únics efectes del procés contractual que es desenvolupi, per part de la passarel·la de pagament bancària.

Si no existís estoc de qualsevol producte, “L’ORGANITZADOR” es posarà en contacte amb el comprador a l’efecte de notificar-li aquesta incidència i consensuar quines alternatives existeixen, incloent-hi la possibilitat de substitució per part de “L’ORGANITZADOR” del ben adquirit per un altre de característiques similars i la mateixa o superior qualitat, o la devolució, sense demora, de les sumes abonades en virtut d’aquest producte.